Huiswerkbegeleiding middelbaar onderwijs
maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 18.30
De zorg en aandacht die leerlingen op school krijgen is dikwijls niet toereikend. Er blijkt dan vaak behoefte te zijn aan extra steun op velerlei gebied. Door onze stijl van coachen en begeleiden worden leerlingen uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Zo krijgen zij meer zelfvertrouwen en wordt hun zelfstandigheid gestimuleerd.

Met name brugklasleerlingen leren bij ons om te gaan met de grote verandering van basisschool naar middelbare school.

Door het aanleren van een gestructureerd studieritme behalen leerlingen betere cijfers en krijgen meer plezier in het leren, k op school.